AGAR ANAK BERBAKTI KEPADA ORANG TUA

Posted on

Anak kita yg nakal dan menjengkelka bisa dibuat taat/patuh kepada orang tua. Caranya :

Bacakan Al Fatihah 42x,di hadiahkan kepadanya. Cara menghadiahkannya :

Al Fatihatu Uqoddimuha Wa Uhdiha ila Waladi… (sebutkan nama anak yg di maksud) kemudian membaca al fatihah sejumlah tersebut diatas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *