AGAR DIJAUHKAN DARI PENYAKIT GILA, KUSTA, DAN LUMPUH

Posted on

Barang siapa membaca ayat berikut ini, Insya Allah orang tersebut dijamin tidak akan terkena penyakit Gila, Kusta, Buta dan Lumpuh.

Bacalah ayat dibawah ini 3x setiap sholat subuh dan magrib :

Subhanallohi wabihamdihi
Subhanallohil ‘azhiimi wabihamdihi
Wa laa quwwata illaa billah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *