ASMA’ AJI PAMUNGKAS MANUNGGAL MULTI FUNGSI

Posted on

BISMILLAHIRROKHMANIRROKHIIM

ALLAHUMMA INNI AS-ALUKA BISMILLAHIRROKHMANIRROKHIIM. ALLADZII LAA ILAAHA ILLAA HUWAL AKHADUS SHOMAD LAM YALID WALAM YUULAD WALAM YAKUL LAHU KUFUWAN AKHAD. WA AS-ALUKA BISMIKA BISMILLAHIRROKHMANIRROKHIIM ALLADZII LAA ILAAHA ILLAA HUWWA ‘AALIMUL GHOIBI WASSAHADAATI HUWARROKHMAANURROKHIIM. WA AS ALUKA BISMILLAHIRROKHMANIRROKHIIM ALLADZII LAA ILAAHA ILLA HUWWAL KHAYYUL QOYYUUM LAA TA’KHUDZUUHU SINNATUW WALAA NAUUM ALLADZII MALA-AT ‘ADHOMATUHUS SAMAAWAATI WAL ARDHI WA AS-ALUKA BISMILLAHIRROKHMANIRROKHIIM ALLADZII LAA ILAAHA ILLA HUWWA ANNAT LAHUL WUJUUH WAKHODHO-AT LAHURRIQOOB WAKHOSYA-AT LAHUL ABSHOOR WAWAJILAT LAHUL QULUUB MIN KHOSYATIHI WANAROFAT MINHUL UYUUB ANNGTUSHOLLI ‘ALAA MUKHAMMADIN WA ‘ALAA ALI MUKHAMMADIN WA ANTU’TIYANII KHAAJATI………………………………

Asma’ AAPM ini adalah suatu asma’ yang berkekuatan dahsyat, bila mana asma’ AAPM di baca ( mendoakan ) hajad apapun yang kita inginkan, maka Allah akan memberi ijabah dengan asma’ tersebut, tergantung niat dan hajad kita.
Ingat !!!! Jangan menggunakan asma’ terserbut kecuali di saat waktu terjepit.
Asma’ AAPM ini adalah suatu asma’ yang istimewa, artinya untuk melipat gandakannya tidak di syaratkan untuk riyadloh ( puasa ) seperti halnya asma’-asma’ yang lain. Tapi kalau punya hajad di baca 41x. setelah jum’atan di baca 41x, insya Allah yang di inginkan tercapai.

LARANGAN ASMA’ AAPM :
• Asma’ ini tidak boleh untuk mendo’akan yang di larang untuk syara’
CARA MENGGUNAKAN ASMA’ AAPM :
• Untuk keselamatan : asma’ di baca 3x/ 7x, kemudian setelah lafadz hajati, minta hajadnya ( missal untuk keselamatan dll )
• Untuk mahabbah : lafadz tersebut di baca 41x /100x tapisebelumnya membaca hadloroh di atas di tambah nama orang yang di tuju di BIN kan ibunya.
Kalau tidak tau nama ibunya di BIN kan HAWA. Membaca fatikhahnya kepada orang yang di tuju 11x.
• Untuk puter giling : lafadz tersebut di baca 100x tapi orang yang punya hajad pintunya di buka selama satu hari satu malam.

Untuk buat sabuk kemakmuran dagang (penglarisan) : lafadz semua di tulis terus di bacakan lafadz tersebut 41x /100x selama 6 hari. Kemudiian malam terakhir (malam ke enam) di bacakan lafadz بِسْمِ ا للهِ الَّر حْمَنِ الَّر حِيْمِ) ) 4444x. tapi kalau membuat sabuk yang lebiih bagus pada bulan muharrom / bulan romadlon. Dengan izin Allah usaha tersebut menjadi lancar dengan cepat.
• Untuk tanah yang mau di jual supaya cepat laku : caranya ambil tanah yang mau di jual mengambilnya pas di tengah pekarangan, kemudian tanah tersebut di bacakan asma’ tersebut sebanyak 313x kemudian di tiupkan ke tanah tersebut 3x dan tanah yang di asma’ I di kembalikan kembali.
• Untuk mengambil santet (teluh) penyakit : ambil telur ayam kampung kemudian telur tersebut di tulisi rajah : ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م
kemudian di putar ke tubuh yang sakit sambil membaca do’a 41x, kalau membacanya berhenti, memutarnya juga berhenti, insya Allah penyakit yang ada pada badan yang kita sembuhkan pindah ke telur.
• Mengundang tamu caranya :
1. Menghadap ke barat membaca 7x
2. Menghadap ke utara membaca 7x
3. Menghadap ke timur membaca 7x
4. Menghadap ke selatan membaca 7x
5. Menghadap ke atas membaca 7x
6. Yang terakhir menghadap barat lagi, cuma do’a (meminta hajad kita).
• Untuk mendo’akan supaya berhasil atau tercapai ( calon lurah, anggota DPR, calon bupati dll )

FAIDAH-FAIDAH ASMA’ AAPM :
• Keselamatan dhohir batin
• Kewibawaan dan keberanian
• Kekuatan dan kekebalan
• Pukulan mematikan
• Anti segala senjata tajam
• Tolak segala macam sihir, teluh medang, dll
• Sabdo dadi (ucapannya makbul)
• Mahabbah
• Puter giling (untuk mengembalikan orang yang pergi tanpa pamit)
• Untuk membuat azimat ( sabuk, rompi, sapu tangan dll )
• Untuk penglarisan
• Untuk tanah yang mau di jual supaya cepat laku
• Untuk mengambil santet teluh, medang dll
• Untuk pengobatan segala macam penyakit
• Untuk mendatangkan tamu
• Untuk tolak hujan
• Untuk mendo’akan seseorang supaya hajadnya cepat berhasil
• Dan masih banyak lagi tergantung niat dan hajad kita

NB : setelah asma’ di turunkan supaya di wirid selama 1 minggu / 41 hari 41x setelah itu semampunya setelah sholat fardhu 3x/5x/7x.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *