BENTENG 7 PITALA LANGIT DAN BUMI

Posted on

BENTENG 7 PITALA LANGIT DAN BUMI. Membhas ilmu peninggalan leluhur memang tidak ada habisnya, seakan daun menjadi bukunya dan air laut menjadi tintanya, tidak cukup untuk menulis ilmu gaib peninggalan leluhur. Putra tuan kali ini re publist ilmu gaib kembali, perlu anda ketahui, bisa jadi anda sudah pernah mengetahui bahkan menguasai ilmu Benteng 7 pitala langit dan bumi ini, karena sejatinya ilmu ini tetap sama dari jaman leluhur sampai sekarang. hanya saja media yang mejakikan yang berbeda.

Ilmu BENTENG 7 PITALA LANGIT DAN BUMI ini sangat berfungsi untuk melindungi diri anda dari segala macam kejahatan. Kejahatan yang akan menimpa kepada pemilik ilmu ini akan terhalang dengan banyak alasan tidak masuk akal. dan sangat ampuh untuk membentengi diri dari segala kejahatan. semua yang ada di langit dan di bumi membentingi anda dari segala kejahatan.

BENTENG 7 PITALA LANGIT DAN BUMI

Berikut ini tahapan – tahapan agar anda menguasai atau mendapatkan khasita dari BENTENG 7 PITALA LANGIT DAN BUMI

Baca AYAT KURSY dengan ketentuan berikut

1. Ketika membaca ayat pertama ma’rifatkan huruf Haa Miim di sebelah kanan kita
2. Ketika membaca ayat pertama ma’rifatkan huruf Haa Miim di sebelah kiri kita
3. Ketika membaca ayat pertama ma’rifatkan huruf Haa Miim di sebelah belakang kita
4. Ketika membaca ayat pertama ma’rifatkan huruf Haa Miim di sebelah muka (depan) kita
5. Ketika membaca ayat pertama ma’rifatkan huruf Haa Miim di sebelah atas (atap) kita
6. Ketika membaca ayat pertama ma’rifatkan huruf Haa Miim di sebelah bawah (lantai) kita
7. Ketika membaca ayat pertama ma’rifatkan huruf Haa Miim di dalam kita

Niat dan berdo’a semoga Allah S.W.T. melindungi diri, keluarga dan harta benda kita sebagaimana Allah melindungi Baitullah semasa tentera bergajah hendak menyerang ka’abah.

Kemudian disambung dengan membaca 7x

Bismillaahir rahmaanir rahiim
Hasbiyallaahu min kulli syai’in
Allaahu yaghlibu kulla syai’in
Laayaqifu li amrillaahi syai’un
Laa haula walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azhiim

Ditiupkan nafas dari atas ke bawah dan sekeliling. Insya Allah musuh akan bertekuk lutut di hadapan anda sehingga anda bisa selamat dari kejahatan yang akan dilakukan terhadap anda.

Membaca Surah Yaa Siin Ayat 9 juga sebanyak 7x

Bismillaahir rahmaanir rahiim
Waja’alnaa min baini aidihim saddaw wamin kholfihim saddan fa’aghsyainaahum fahum laa yubshiruun.

Insya allah tertangkis dari kejahatan dan terlindung dari bahaya karena tiba-tiba orang yang berniat jelek akan dikuasai oleh rasa ngantuk yang luar biasa sehingga hilang daya kekuatan.

Demikian tentang BENTENG 7 PITALA LANGIT DAN BUMI. Semoga menambah pengetahuan kita tentang warisan ilmu leluhur. Terimakasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *