DAHSYATNYA AMALAN KAF HA YA AIN SHOD

Posted on

KAF HA YA AIN SHOD Merupakan Huruf Nuranniyyah yaitu huruf-huruf yang terdapat pada awal surah di dalam Al-Qur’an dan mengandungi berbagai khasiat/ rahsia yang tidak  terhingga banyaknya. Kata Imam Ad-Dairaby ” kebanyakan ulama’ ahli hikmah berpendapat bahawa huruf-huruf Nuraniyyah ini mengandung berbagai khasiat. Antara lain :

  1. S. Abdurrahman bin ‘Auf ra bila ingin agar harta bendanya tdk hilang tentu beliau tuliskan huruf-huruf Nuraniyyah di atasnya.
  2. Sebahagian salaf shalih jika tengah mengendarai kapal laut senatiasa membaca huruf2 Nuraniyyah terlebih dahlu, katanya ” Jika huruf2 ini dibaca baik di daratan maupun di lautan, niscaya pembacanya selalu dijaga Allah S.W.T. dari kerusakan.
  3. Imam Al-Ghazali pula dalam kitabnya ” Khaawaashul-Qur’an ” menyebut bahawa ” huruf-huruf Nuraniyyah” ini sering dipergunakan oleh para ‘arifiin untuk berbagai kesulitan di laut yaitu untuk menenangkan gelombang dan badai.

KAF HA YA AIN SHOD

Berikut ini salah satu contoh amalan asma’ kaf ha ya ain shod yang sangat dahsyad Berfungsi untuk pengecasan energi Tenaga Dalam, pembuka segala hajat dan masih banyak khasiat yang lain jika ditambah dengan beberapa ayat.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM KAF HA YA ‘AIN SHOD, HA MIM ‘AIN SIN QOF, KUN FAYAKUN.

INNA QUWWATIN KAF HA YA AIN SHOD KIFAYATUNA HA MIM AIN SIN QOF HIMAYATUNA AHIN AHIN

‘AMSHONIHIN ‘AMSHONIHIN AZLAMUSYIN AZLAMUSYIN WA NARIN TALHABAT

Amalan Kah ha ya ain shod masih banyak sekali fungsinya termasuk konon katanya sebagai ilmu pelet.

Untuk mempermudah anda dalam mendalami khasita amalan huruf Nuranniyyah , berikut ini kami jelaskan secara terperinci makna yang terkandung dalam masing masing huruf.

Rahasia Huruf KAF HA YA AIN SHOD, HA MIM, ‘AIN, SIN, KHOF

Huruf Kaf : Rahasia nya terbuka tabir.
Huruf Kaf ini bermakna kamalan. Kata kamalan berasal dari kata kamila-yakmalu-kamalan. Pada surah Al-Maidah 5:3, di dalamnya terdapat kata berhuruf Kaf, Miim dan Lam. Firman Allah: Pada hari ini akmaltu (Aku sempurnakan) untuk kamu agama mu dan telah Aku cukupkan kepada mu nikmat Ku dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama bagi mu. Menariknya ayat ini diturunkan pada saat umat Islam merayakan Aidil Adha/Hari Raya Haji.

Huruf Ha’ : Rahasia nya bermaksud Jiwa Keillahian yang keluar dari paru-paru sebagai ungkapan tasbih dan tahmid yang dia yakini bahwa dirinya dari Dia Al-Huwa, bermula di atas Al-Huwa dan berakhir pada Al-Huwa. Huruf Ha’ ini bermakna hidayatan. Kata akar terdiri dari huruf Ha’, Dal dan Ya. Maknanya berkisar pada dua hal: Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata hadiy yang bermakna penunjuk jalan kerana ia tampil kedepan.

Kedua, menyampai dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hadiah yang berarti penyampaian sesuatu dengan lemah lembut. Pengantin perempuan dinamai al-hadiyu kerana keluarga menghantarnya kepada suami dengan lemah lembut. Dari akar kata yang sama juga lahir kata al-hadiyu ialah ‘ternakan’ yang dipersembahkan ke Kaabah sebagai tanda pendekatan diri kepada Allah dan untuk memohon kasih sayang Nya.

Huruf Ya : Rahasianya Hati Rasulullah, yakni hati yang mampu untuk menampung seluruh isi alam. Huruf Ya bermakna Yaqinan artinya keyakinan. Yakin adalah sifat ilmu di atas makrifat.

Huruf ‘Ain : Rahasia nya Hakikat Ujud. Ia asal segala yang ada.
Huruf ‘Ain bermakna ‘Ilman. Kata ‘ilman berasal dari kata ‘alima-ya’lamu-‘ilman. Ilmu berarti menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaannya yang sebenar. Bahasa Arab menggunakan semua kata yang tersusun dari huruf-huruf ‘Ain, Lam dan Miim dalam berbagai bentuknya untuk menggambarkan sesuatu dengan jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Allah SWT dinamai ‘Alim kerana pengetahuan Nya yang amat jelas sehingga terungkap segala-gala.

Huruf Shod : Rahasianya keteguhan ilmu Arifbillah.
Huruf Shod bermakna Shabran. Kata Shabran berasal dari kata shabara-yashbiru-shabran yang maknanya adalah kesabaran. Firman Allah : Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi kerana kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan salam di dalamnya.

Huruf Ha : Rahasia nya pengisian alam dengan keindahan. Huruf Ha bermakna Hikmatan. Kata yang menggunakan huruf Ha, Kaf dan Miim ini berkisar maknanya pada ‘menghalangi’. Memilih perbuatan terbaik dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah dan pelakunya dinamai hakim (bijaksana). Siapa yang tepat dalam penilaian dan dalam pengaturan Nya, dialah yang hakim.

Firman Allah : Allah menganugerahkan al-hikmah. Dan barangsiapa yang dianugerahkan al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran. (Al-Baqarah 2:269)

Huruf Miim : Rahasia Tauhid. Rahasianya damai.
Huruf Miim bermakna maghfiratan. Kata maghfiratan berasal dari kata ghafara-yaghfiru-ghafran-ghufranan-maghfiratan. Kata ghafara berarti menutupi sesuatu dan mengampuni dosa, yakni penutupan dosa-dosa karena kemurahan dan anugerah Allah. Huruf Miim juga bermakna mata’an yang maknanya kesenangan.

Huruf ‘Ain : rahasianya hakikat ujud.
Huruf ‘Ain juga bermakna ‘Afwan. Kata ini berasal dari kata ‘afa-ya’fu-‘afwan. Kata yang terdiri dari huruf ‘ain, fa’ dan wauw. Dari sini lahir kata ‘afwu yang juga diartikan menutupi, bahkan dari rangkaian tiga huruf ini juga lahir makna terhapus atau habis tiada berbekas.

Huruf Sin : Rahasianya Allah di atas arasy ujud.
Huruf Sin bermakna salamatan. Kata salamatan berasal dari kata salima-yaslamu-salamatan, yang maknanya keselamatan. Terdiri dari huruf sin, lam dan miim maknanya berkisar kepada keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Allah memberi salam kepada hamba-hambaNya di surga kelak. Surah Yaasin 36:58 : Salam sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Huruf Sin juga bermakna sa’adatan yang berasal dari kata sa’ida-yas’adu-sa’adatan yang bermakna kebahagian dan keberuntungan.

Huruf Qaf : Rahasianya penerimaan curahan keyakinan.
Huruf Qaf bermakna qurban. Qurban berasal dari kata qaruba-yaqrubu-qurban-qurbanan yang bermakna kedekatan. Huruf Qaf bermakna qana’atan. Berasal dari qani’a-yaqna’u-qana’an-qana’atan yang secara bahasa bermakna rela atau suka menerima yang dibagikan kepadanya.

Khaf: menutup semua/menguasai
Ha: hak
Ya: yang telah ditetapkan sebelumnya
‘Ain : ucapan
Shod: yang benar dan nyata.

Menutup semua/menguasai hak yang telah ditetapkan sebelumnya dan ucapan yang benar dan nyata.
Khaf ha ya ‘ain shod dibaca 333 x sangat bagus untuk mengisi semua ilmu di alam semesta.
Baca bismillah khaf ha ya ‘ain shod 13 x tahan nafas, untuk mengobati, memproteksi apapun, mengisi ilmu ke benda /orang, dll

3 thoughts on “DAHSYATNYA AMALAN KAF HA YA AIN SHOD

  1. Assalamualikum, mohon ijin saya mengambil keterangan tentang huruf Nuraniyah itu Pak.Semoga bermenafaat dan d berkati Allah in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *