LAKU LELUHUR AGAR SUAMI TIDAK KAWIN LAGI

Posted on

Bila Anda seorang isteri yang enggan dimadu, suami juga suka marah-marah, suka memaki dan memukul maka ini amalan yang ampuh agar dia sadar dan mencintai Anda lagi. Niatnya untuk kawin lagi pun sirna.

Amalannya sebagai berikut:

Cari kepala ayam cemani (ayam hitam mulus). Letakkan kepala ayam tersebut pada kuwali/panci dari tanah yang masih baru dan tanam di bawah tempat tidur saat suami pergi. Untuk menghindari agar suami tidak tahu, cari saat yang tepat misalnya suami sedang pergi agak lama, keluar kota dsb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *