…malamnya di olesi dengan minyak misik cap kobra dan di bacakan setiap akan mengolesi minyak tersebut dengan ‘’hai anginku angin dangdayu yang tarantak di ateh batu lakeh engaku si bujang…

…Jamu tolak angin banyak dijual dipasaran, lalu adakah yang menjual jamu tolak miskin? tentu saja tidak ada, tapi amalan untuk menolak miskin Insya Allah ada. Ini dia caranya…….