…tapa utawa semedi kudu kanthi kapracayan kang nyukupi apa dene serenging lan kamempengan anggone nindhakake. Atine kudu santosa temenan supaya wong kang nindhakake sedyane mau ora nganti kadadeyan entek pengarep-arepe…

Punakawan adalah karakter yang khas dalam wayang Indonesia. Mereka melambangkan orang kebanyakan. Karakternya mengindikasikan bermacam-macam peran, seperti penasihat para ksatria, penghibur, kritisi sosial, badut bahkan sumber kebenaran dan kebijakan….

…seneng dijak selingkuh. LINTANG KARAINAN iku sing awak imut, rambut ireng kandel, kulit sawo mateng, alis kandel, montok lan bangkekan merit, bisa nyimpen wadi, atine alus gampang tersinggung tapi gampang…

…Ing Kekayon wayang purwa kang kaprahe kasebut Gunungan, ana kono gambar Macan, Bantheng, Kethek lan Manuk Merak. Kocape kuwi mujudake Sedulur Papat mungguhing manungsa. Kewan cacah papat mau nggambarake…

…Terima kasih. Tiyang ngudi ngelmu kasucian punika gawat kaliwat-liwat, menawi kita kirang titi lan waspada, saged tergelincir wonten margining panasaran. Kamangka lampahing Ngelmu Sumarah kita punika tansah lumampah terus. Lampahing…

…ora percaya marang anane kang murbeng alam. Dadi ananing dhirine lan anane kang gumelar gumandhul karang kabeh, kaanggep gumandul marang suwung kang mangkono iku umpamakna nganggep suwung marang warna rupaning…

LAN MARTI, tangio marang ragaku, jangkungen kanti temah slamet. kanti panguasane Gusti kang Murbehing dumadi. lalu menepuk dada sebelah kiri. dan dengan iman mengatakan (tangio marang ragaku 3 x). Tentang…

…kataman ngantuk lan ora kataman sare, Kagungane Allah samubarang kang ana ing langit lan samubarang kang ana ing bumi.Ora ana kang bisa aweh syafa’at ana ing ngarsaning Allah, kajaba manawa…

…– Ya muakhir 1500x – Ya hakiim 1500x – Lalu doa mohon : DUH GUSTI ALLAH PEPARENGI KULO PITULUNGAN, HANCURKAN ZOLIME SI … BIN … , AMATENI NIYAT LAN ZOLIME…

…panggonan, ewang-ewangana aku nggolek rejeki banda donya, ana rejeki saka wetan, tekaa marang pancer kang dumunung ana aku lan ragaku, ana rejeki saka kidul, tekaa marang pancer kang dumunung ana…

…basmalah 3x • YA ALLAH SAKING RIDHONIPUN PANJENENGAN KULO SUWUN PALILAHING………………(isi nama orangnya) MUGIO PARING KAMUKTEN BABAGAN NGELMU LAN KAYEKTENIPUN MANGGIL ROH SURO-SURO JOYO KAWIJAYAN, AMBEKSIO YO AGEMANKU HANDAYANI PURBO…

…kang metu soko margo hino, sedulur ingsun kang ora metu soko margo hino, lan sedurlur ingsun kang lahir bareng sedino, Bapak ono ngarep ibu ono mburi, ayo podo rewang-rewangono anggonku………….

…dengan Yang Transenden. Mantra adalah salah satu bentuk pencapaian dalam pergumulan laku spiritual Sastra Jendra sedangkan tujuannya yang mulia menjadi makna dibalik Hamemayu hayuning Rat, hamemayu hayuning bawono, lan pangruwating…

…lali kadang, lali bapak lali ibu kreket maring……………lan kreket maring aku,kanthil kumanthil marang ………….lan katut marang aku,katut saking kersane allah, yen ora katut keno bendune allah,summum bukmun umyung fahum laa…

…lali kadang, lali bapak lali ibu kreket maring……………lan kreket maring aku,kanthil kumanthil marang ………….lan katut marang aku,katut saking kersane allah, yen ora katut keno bendune allah,summum bukmun umyung fahum laa…

…dibaca usai sholat fardhu….. SUKMONINGRAT SEJATI IMAN SUCI SUKMO SEJATI SEJATI SIRO TANGIYO REKSANEN AKU ISIKU ILAT KUMOLO, PARINGONO ASMORO NABI YUSUF LAN ASMORONE PORO NABI KABEH, SUKSMO CAHYO KANG…

…kang tumrap bangsaning batin / Sucine lan awas emut / Mring alaming lama amota” Berbeda dengan sembah raga dan sembah kalbu, ditinjau dari segi perjalanan suluk, sembah ini adalah tingkat…

…berjalan dengan lancar ikuti secara detail lelaku yang harus dilakukan. Dahului dengan tawassul biasa yang dikirim alfatihah untuk Rasulullah SAW, Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qadir Al Jailani dll ….. Ilmu…

…BRAHIM NYAWANINGSUN, ISA NAPAS INGSUN, YAKUB KARSANINGSUN, MUSA LESANINGSUNG, DAWUD SWARANINGSUN, SAHABAT PAPAT DAGING GETIH LAN BALUNGINGSUN, AYUB USUS INGSUN, YUNUS OTOT INGSUN, NUH JANTUNG INGSUN, IDRIS RAMBUT WULUNINGSUN, WUS…

…Dengan memohon ampunan pada-NYA dan memohon ridho_NYA semata maka kami buka kepada sedulurku semua yang ingin mengamalkan yaitu wirid sasahidan, wirid merasakan “manunggaling kawulo lan gusti”. Ini jenis amalan